Okul

Kuzey Ren Vestfalya’daki okul sistemi kademelere göre tanzim edilmiş ve okul türlerine göre gruplandırılmıştır. Üç kademe vardır:

  • İlk Basamak ilkokulu kapsar ve normal olarak eğitim dört yıldır.
  • İkinci Basamak I kapsamında Temel Eğitim Okulu (Hauptschule), Orta Düzey Eğitim Okulu (Realschule), 5. sınıftan 10. sınıfa kadar Karma Okul (Gesamtschule) ve 5. sınıftan 9. sınıfa kadar Lise (Gymnasium) vardır.
  • İkinci Basamak II kapsamında ise lise ve karma okulun son üç yılı ile çeşitli dallarda eğitim veren meslek kolejleri bulunur.

Liseler ve Karma Okullar normalde İkinci Basamak I ve II okulları olarak eğitim verirler.

Öğrenme zorluğu çeken öğrenciler için farklı konulara ağırlık veren özel destekleme okulları (Förderschule) açılmıştır. Ayrıca bunun dışında, geçirdiği bir hastalık yüzünden okulundaki derslerinden en az 4 hafta ayrı kalacak ve hastahanede tedavi altında tutulacak öğrenciler için eğitim veren okullar da mevcuttur. Özel destekleme okulları bir veya daha çok kademede eğitim veren okullar kategorisine girer.

Meslek Geliştirme Kolejleri (Akşam Orta Düzey Eğitim Okulu, Akşam Lisesi ve Koleji – lise mezuniyeti alınabilen kurumlar) okul kademeleri kapsamında değillerdir.

Okula Gitme Zorunluluğu

Okula gitme zorunluluğu Federal Okul Yasası’nda düzenlenmiştir. Kuzey Ren Vestfalya’da ikamet eden veya mutad meskeni bulunan tüm çocuklar ve gençler okula gitmek zorundadırlar. Meslek eğitimi veya işyeri Kuzey Ren Vestfalya’da bulunan gençler de esas itibariyle okula gitme zorunluluğuna tabidir. Bunda kişinin vatandaşlığı herhangi bir rol oynamaz. 

İlk basamak ve ikinci basamak I kategorisindeki okullarda eğitim gören öğrenciler için Tam Gün Okul Yükümlülüğü olarak adlandırılan okula gitme zorunluluğu vardır. Okula gitme zorunluluğu 5,5 - 6,5 yaşlarında ilkokula gitme yaşının gelmesiyle başlar ve on yıl devam eder, sadece liselerde 9 yıl sürer. Tam Gün Okul Yükümlülüğü bittiği anda, ikinci basamak II kategorisinde okula gitme zorunluluğu başlar. Bu da ya yarım gün gidilen meslek okulları ya da genel eğitim verilen lise, karma okul veya meslek kolejilerine gidilerek yerine getirilir.

Meslek eğitimi görmeyen gençler için okula gitme zorunluluğu 18. yaş günüyle sona erer. 21 yaşından önce meslek eğitimine başlayan gençler için okula gitme zorunluluğu meslek eğitimi bitene kadar devam eder.

İlkokul (İlk Basamak)

Beş veya altı yaşını dolduran çocuklar ilkokulla tanışırlar. Ebeveynleri çocuklarını seçtikleri ilkokullara kayıt ettirirler. Bonn’da her adresin dahil olduğu gruba üç ilkokul düşer. Bunlardan bir tanesi devlet ilkokulu, bir tanesi katolik ilkokulu ve diğeri de protestan ilkokuludur. Bu üç ilkokuldan hangisine çocuklarını göndermek istediklerine ebeveynleri karar verebilirler. Dördüncü sınıfa kadar tüm çocuklar ilkokulda müşterek eğitim görürler. İngilizce yabancı dil dersi birinci sınıfın ikinci yarısında okutulmaya başlanır.

Bonn’un İlkokulları Tam Gün İlkokullarıdır

Bonn’daki tüm ilkokullar Tam Gün İlkokulları (OGS) kapsamındadır. Bu şu anlama gelir, dersler bittikten sonra çocuklara öğle yemeği verilir ve öğleden sonra pedagojik olarak ilgilenilir. Hatta bazen bu tatil günlerinde de olur. Öğle yemeği ve öğleden sonra OGS’deki pedagojik bakım için anne-babalar ailenin gelir durumuna göre belirli bir tutar öder. Bonn Kimliği  bulunanlar öğle yemeği ödemek zorunda kalmazlar.

İlkokul Sonrası Okula Geçiş (İkinci Basamak I)

İlkokuldan sonra çocuklar eğitimlerine başka bir okulda devam ederler. Bu bir Temel Eğitim Okulu (Hauptschule), bir Orta Düzey Eğitim Okulu (Realschule), bir Lise (Gymnasium) veya bir Karma Okul (Gesamtschule) olabilir. İlkokullar 4. sınıfın ilk yarısında bu okul türleri, okulların performans standartları ve yaşanılan mahalledeki okul imkanlarıyla ilgili olarak bilgilendirmede bulunurlar. Buna müteakip sınıf öğretmeni çocuğun anne ve babasıyla, çocuğun nasıl bir okula devam etmesinin onun için daha iyi olacağına dair kişisel olarak bir görüşme yapar. İlkokul, 4. sınıfın ilk karne döneminde çocuk için bir okul türü tavsiyesinde bulunur ve bir müracaat kayıt formu verir. Üçlü okul sistemi (Temel Eğitim Okulu, Orta Düzey Eğitim Okulu veya Lise) için yapılan tavsiyenin yanısıra çok farklı yeteneklere sahip çocukların gidebileceği Karma Okul da her zaman belirtilir. İlkokulun kanaatine göre çocuk eğer bu üç okul türünden birisi için kısıtlı bir yeterliliğe sahipse, söz konusu durum dipnot olarak yazılır.

Anne-Babalar seçtikleri okula 4. sınıf yarı sömestr karnesi ve müracaat kayıt formuyla başvururlar. Çocuğun kabul edilip edilmemesine okul müdürü karar verir.

Anne-Babalar arzuladıkları okul ile erkenden, çocuğun okula kabul edilebilme ihtimali hakkında bir görüşme yapmak için bağlantıya geçmelilerdir. Bütün orta öğrenim kurumlarında bu görüşme ilk yarı karnesi ve müracaat kayıt formu verilmeden önce gerçekleştirilir. Bonn’daki tüm okullar tarafından yapılan „Açık Kapı Günleri“ne katılmak da okullarla iletişime geçmek için yararlı olabilir. 

İkinci Basamak I Kategorisinden sonra Nasıl Devam Ediyor?

İkinci basamak I kategorisinden sonra çocuğun eğitimine ne şekilde devam edeceği tamamen onun mezuniyetine bağlıdır. Ancak, kişisel ilgi alanları ve yetenekleri de bunda önemli bir rol oynamaktadırlar.

Esas olarak ikinci basamak I kategorisinden sonra şu ihtimaller vardır:

  • Dual sistemde belirli bir meslek için meslek eğitimi (işyerinde veya okulda meslek eğitimi).
  • Bir meslek kolejine gitmek (tam gün). Meslek kolejleri hem bir mezuniyet derecesi yapma veya geliştirme şansı vermektedirler, hem de mesleki bilgiler ve mesleki yeterliliği edinme fırsatı tanımaktadırlar.
  • Lise, karma okul veya meslek kolejinin son üç yılına devam etmek. Böylece lise mezuniyeti (Abitur) gerçekleştirilerek yüksek öğrenim yapabilme ihtimali sağlanır.

Özel Pedagojik Destek

Bazı çocukların normal okulların onlara veremeyeceği özel desteklere ihtiyaçları vardır. Buna çok sayıda neden sayılabilir. Bir çocuğun konuşma veya anlama yeteneğinin desteklenmesi gerekebilir. Bazı durumlarda bir çocuğun duygusal, sosyal, bedensel veya hareketlere dair gelişimi de özel destek okullarına gitmesini gerektirebilir. Onun için ağırlık konusu özel pedagoji olan bir okuldan bahsedilir. Bunlar arasında, „Öğrenme“, „Dil“, „Duygusal ve Sosyal Gelişim“, „Duyma ve İletişim“, „Görme“, „Ruhsal Gelişim“ ve „Bedensel ve Hareketlere Dair Gelişim“ konularına ağırlık veren özel destek okulları vardır.

Özel destek okuluna gitmeye bir alternatif de Birlikte Ders (GU) veya Kaynaşmalı Öğrenme Grubu’dur. Bu öğrenciler normal bir okula devam ederek, orada eğitmenler ve özel pedagogların himayesine alınır. Özel pedagojik desteğe ihtiyacı olan öğrenciler Birlikte Ders ile hem genel okul müfredatı kapsamındaki dersleri görürler, hem de kendileri için ağırlık noktası olan konularda özel destek alırlar (“eşit amaçlı ders”). Kaynaşmalı Öğrenme Grubu’nda ise farklıdır: burada genel okul müfredatı geçerli değildir (“farklı amaçlı ders”). Birlikte Ders ve Kaynaşmalı Öğrenme Grubu Bonn’daki bir kaç ilkokul, temel eğitim okulu ve karma okulda uygulanmaktadır.

Yabancı Çocuklar ve Gençler için Danışma Merkezi

Okul çağında olup da hiç Almanca bilgisi olmayan veya çok az bir bilgiye sahip olan çocuklar ve gençler için Bonn Belediyesi Okul Dairesi’nde özel bir Danışma Merkezi hizmet vermektedir. Bu hizmetten anne-babalar da yararlanabilir. Bu danışma merkezi, yabancı bir ülkeden Bonn’a taşınan ailelerin çocuklarına uygun bir okul bulma konusunda yardımcı olmaktadır.

 Sayfayı yazdır

Arama

[Previous Month] May 2021 [Next Month]
Mo Tu We Th Fr Sa Su
17 26 27 28 29 30 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31 1 2 3 4 5 6